PassworD
PassworD
Geplaatst op 17 september 2016 in Juridische vertalingen

Veel mensen denken dat een beëdigde vertaling beter is dan een ‘gewone’ vertaling. Maar dit is een groot misverstand in de vertaalwereld. Aan een ‘gewone vertaling’ besteed je namelijk evenveel zorg. Wel vraagt een beëdigde vertaling om een aantal extra handelingen.

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

Een beëdigde vertaling is nodig als het om een officieel document gaat dat door de rechtbank, notaris of overheid wordt vereist. Het zijn dus vaak documenten die aan overheidsinstanties worden overhandigd. Bijvoorbeeld:
• Vonnissen
• Testamenten
• Dagvaardingen
• Uittreksels van de Kamer van Koophandel
• Geboortebewijzen
• Contracten

Waar moet een beëdigde vertaling aan voldoen?

Een beëdigde vertaling moet aan een aantal eisen voldoen:
• De vertaler is door een rechtbank beëdigd en staat ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).
• De vertaling wordt door de vertaler gewaarmerkt door deze te voorzien van een stempel, handtekening en een verklaring waarin staat dat de vertaling correct en volledig is.
• Het origineel (of een kopie van het origineel) moet onverbrekelijk aan de vertaling worden gehecht.

Is deze vertaling duurder?

PassworD rekent geen hoger uurtarief voor een beëdigde vertaling. Het vertalen zelf kost namelijk niet meer tijd dan een ‘gewone’ vertaling. Wel zijn er extra afhandelingskosten voor onder meer het stempelen, het inbinden en de verzending per post.

Let op!

De doorlooptijd van een beëdigde vertaling is langer dan die van een niet-beëdigde vertaling. Dit komt omdat niet alle vertalers beëdigd zijn, dus de pool van beschikbare vertalers is kleiner. Bovendien moeten alle beëdigde vertalingen altijd per post worden verzonden.

Handige tip

Als je buitenlandse partner een officiële vertaling eist, overleg dan eerst met PassworD welke vertaling nodig is. Misschien wil je buitenlandse collega alleen zeker weten dat de documenten door een professioneel vertaalbureau worden vertaald. PassworD geeft dan graag een verklaring af. Bovendien is PassworD in 2015 opnieuw goedgekeurd door de Kiwa voor de NEN 15038, de Europese norm voor vertaaldiensten. We kunnen je altijd een kopie van het certificaat mailen. En het mooie is … we brengen er niets voor in rekening!

Gerelateerde artikelen

 

CLIPS

De nieuwsbrief van PASSWORD

  • antwoorden op veelgestelde vragen
  • interessante ontwikkelingen
  • handige tips
  • en nog veel meer!

Ja, ik wil graag CLIPS ontvangen!